Årsmötet är uppskjutet fortfarand pågrund av pandemin

SAK har beslutat att skjuta fram årsmötet & konferensen med hänvisning till de restriktioner och problem som den föreliggande pandemin orsakar

 

Kontakta ossAnmälan

Senaste nytt

VÄLKOMMEN TILL SAK

För mer än 10 år sedan började några mindre städer runt Götaland utveckla sina egna regler och anvisningar för hur vägarbeten bör utföras inom kommunens gatunät – som en naturlig fortsättning på äldre framtagna gräv anvisningar och lokala föreskrifter.
Dessa initiativ smittade så småningom av sig på ett övriga landsortskommuner, och för cirka 5 år sedan träffades ett antal trafik- och gatuingenjörer från Småland och Västra Götaland och bestämde sig att tillsammans ta fram en exempelsamling av trafikanordningsplaner som var lite bättre anpassade till kommunala förhållanden.
Detta var upprinnelsen till att ett Nätverk bildades mellan en handfull intresserade kommuner. Denna sammanslutning har varit verksam under flera år och så småningom växt till sig. Nu har nätverket officiellt blivit en förening, ” SAK” , med ett 70-tal medlemskommuner vilka kommer fortsätta med att verka för bättre säkerhet vid arbeten inom våra kommunala gatunät.

SAK är ett bra verktyg för oss där vi kan samla alla kommuner runt om i landet för att förebygga säkerheten vid arbeten på våra gatunät.
Per Olof Löfberg

Trafikchef, Växjö kommun

SAK är ett bra verktyg som inte bara passar mindre landsortskommuner utan även oss i lite större städer. Framför allt när det gäller att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.
Colin Leach

Gatuinspektör, Trafikkontoret Stockholm stad

I en mindre kommun är ett medlemskap i nätverket ett utmärkt sätt att hålla sig ajour och få hjälp med bevakning av anvisningar från olika myndigheter. Dessutom får man tillgång till ett antal regeldokument som tagits fram för arbeten i gaturummet – utan kostnad!

Fia Wadman

Gatu- & Parkingenjör, Habo Kommun