VÄLKOMMEN TILL SAK

För mer än 10 år sedan började några mindre städer runt Götaland utveckla sina egna regler och anvisningar för hur vägarbeten bör utföras inom kommunens gatunät – som en naturlig fortsättning på äldre framtagna gräv anvisningar och lokala föreskrifter.

Dessa initiativ smittade så småningom av sig på ett övriga landsortskommuner, och för cirka 5 år sedan träffades ett antal trafik- och gatuingenjörer från Småland och Västra Götaland och bestämde sig att tillsammans ta fram en exempelsamling av trafikanordningsplaner som var lite bättre anpassade till kommunala förhållanden.

Detta var upprinnelsen till att ett Nätverk bildades mellan en handfull intresserade kommuner. Denna sammanslutning har varit verksam under flera år och så småningom växt till sig. Nu har nätverket officiellt blivit en förening, ” SAK” , med ett 50-tal medlemskommuner vilka kommer fortsätta med att verka för bättre säkerhet vid arbeten inom våra kommunala gatunät.

VA MED I GÄNGET!

Detta blev fröet för lite mer kontinuerligt samarbete, och 2013 befästes detta in en första organiserad nätverksträff.
Och så har det fortsatt och intresset har vuxit ute bland kommunerna, och idag har vi snart samlat ett 50–tal kommuner som på ett eller annat sätt deltar eller stöder vår verksamhet.
Allt efter som åren gått – så har vi dragit mer och mer lärdom från våra respektive utvecklingsarbeten med resultatet att idag försöker vi samlas under gemensamma synsätt i det mesta. Det betyder också att vi kan erbjuda dokument och regelsamlingar i ett överenskommet format – vilket innebär en standardisering, men som naturligtvis också är till gagn för många mindre städer och en stor fördel för mindre landsortskommuner som inte ha resurser med att utveckla egna regler och anvisningar.

ARBETE PÅ VÄG I NORRTÄLJE

Föreningen ska tillhandahålla handböcker och andra dokument som kan användas som riktlinjer i kommunens regelverk, samt ett webbaserat fråga- svarsforum inom föreningens egen hemsida. Föreningen ska försöka påverka centrala myndigheter och organisationer i ärenden som är viktiga för mindre städer och små tätorter i kommunerna. Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter för olika arrangemang m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten.

SAK är ett bra verktyg för oss där vi kan samla alla kommuner runt om i landet för att förebygga säkerheten vid arbeten på våra gatunät.

Per Olof Löfberg

Trafikchef, Växjö kommun

SAK är ett bra verktyg som inte bara passar mindre landsortskommuner utan även oss i lite större städer. Framför allt när det gäller att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Colin Leach

Gatuinspektör, Trafikkontoret Stockholm stad

VÄLKOMMEN TILL SAK

För mer än 10 år sedan började några mindre städer runt Götaland utveckla sina egna regler och anvisningar för hur vägarbeten bör utföras inom kommunens gatunät – som en naturlig fortsättning på äldre framtagna gräv anvisningar och lokala föreskrifter.
Dessa initiativ smittade så småningom av sig på ett övriga landsortskommuner, och för cirka 5 år sedan träffades ett antal trafik- och gatuingenjörer från Småland och Västra Götaland och bestämde sig att tillsammans ta fram en exempelsamling av trafikanordningsplaner som var lite bättre anpassade till kommunala förhållanden.
Detta var upprinnelsen till att ett Nätverk bildades mellan en handfull intresserade kommuner. Denna sammanslutning har varit verksam under flera år och så småningom växt till sig. Nu har nätverket officiellt blivit en förening, ” SAK” , med ett 50-tal medlemskommuner vilka kommer fortsätta med att verka för bättre säkerhet vid arbeten inom våra kommunala gatunät.

Ansökan till Yrkeshögskoleutbildning i Trafikteknik

Ansökan till Yrkeshögskoleutbildning i Trafikteknik kan nu göras genom att kontakta utbildningsföretaget Consensus.nu  i Örebro. Utbildningen är 2-årig och utförs på distans med ett antal praktikperioder ute bland kommuner och företag. Informera gärna era kolleger och...

Yrkehögskoleutbildningen i Trafikteknik

FANTASTISKT ! Kan Ni tänka Er att Yrkeshögskolenämnden biföll vår ansökan om att starta en 2-årig distansutbildning i Trafikteknik tillsammans med utbildningsföretaget Consensus. Så nu gäller det att vi samla oss och planera för en start till höstterminen. En...

Planering inför Årsmötet den 11-12 april 2018

På måndag den 29 januari träffas de 18 styrelseledamöterna i Nässjö för att bl.a. börja planera för vårt kommande årsmöte och konferens 2018, vilket tidigare bestämts att gå av stapeln den 11-12 april i Stockholm. Stockholm kommun är vänliga att ställa upp med...