ÅRSMÖTE TILL HÖSTEN

av | sep 13, 2020

Kan vi planera för ett årsmöte till hösten ?
Naturligtvis vore det trevligare att mötas fysiskt – även om det skulle innebära att följa ett antal förhållningsregler om avstånd, hygien, etc.
Om vi inte kan samlas p.g.a. att myndigheterna åter igen kommer att inskränka långa resor och stora sammanslutningar (antal) – så kanske vi kan utföra det som en digital video-konferens.
Eller så skjuter vi på det ytterligare ett halvår och satsa på ett möte till våren 2021.
Det verkställande utskottet och styrelsen kommer att fundera och ta fram förslag.