Årsmöte 2017

ÅRSMÖTE/NÄTVERKSTRÄFF/KONFERENS 3-4 MAJ 2017 Nu har våren äntligen anlänt och vi håller på att planera för vårt kommande årsmöte och konferens som vi bestämde vid förra årsstämman skulle äga rum i början av maj 2017. Det här året vill vi förlägga årsmötet och...

Revidering av TA-planer

Arbetet med att revidera och komplettera vår samling av TA-planer pågår och vi har förhoppning om att kunna redovisa lite av detta vid vårt årsmöte i maj. Hör av er till fredrik.stengafvel@ mölndal.se som leder arbetet i en arbetsgrupp (031-315 15 37), om ni har några...

PRISAD PROJEKTERINGSINGENJÖR I MARKARYDS KOMMUN

Markaryds kommuns projekteringsingenjör, Höskuldur Kröyer fick den 8 april en utmärkelse ifrån IATSS (International Association of Traffic and Safety Science) för ett forskningspaper angående hastighetens roll för trafiksäkerheten. IATSS startades år 1974 och i år var...