Yrkehögskoleutbildningen i Trafikteknik

FANTASTISKT ! Kan Ni tänka Er att Yrkeshögskolenämnden biföll vår ansökan om att starta en 2-årig distansutbildning i Trafikteknik tillsammans med utbildningsföretaget Consensus. Så nu gäller det att vi samla oss och planera för en start till höstterminen. En...

Yrkeshögskoleutbildning i Trafikteknik

De flesta av er vet att vi försöker få till en utbildning av trafiktekniker/ingenjörer med hjälp av en organisation som heter Consesus. Detta upplägg presenterades av Håkan Blaxmo på vårt årsmöte i maj som bad oss att meddela vårt behov och  intresse att få till stånd...

ELMIA Mässan “På Väg”

På Väg För första gången i vår historia så har vi deltagit i en mässa/utställning. Mässan “På Väg” hade anordnats av vår systerorganisation Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV), och hölls på ELMIA i Jönköping den 7-8 mars. Flera...