TRAFIKSÄKERHETSKONFERENS

SBSV och SVBRF bjuder in till en heldagskonferens den 11 december 2019 – med fokus på hur vi skapar en säkrare trafikmiljö för trafikanter såväl som för vägarbetare. Registrering och fika från 09:30. Konferensen startar 10:00 och slutar 16:00. Teman under dagen:...

Nya Föreskrifter från Transportstyrelsen (TSFS 2019:74)

För er information: Med hänvisning till Lars Hammars föredrag vid vårt senaste årsmöte om kommande förändringar av Vägverkets gamla föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (VVFS207:305)  – så har den nu ersatts av den nya föreskriften TSFS 2019:74 som...

Yrkeshögskoleutbildning i Trafikteknik

2:a omgångens studenter (2019-2021) För några veckor sedan startade en ny omgång elever sin utbildning i Trafikteknik. Vid introduktionen i Örebro samlades nästan ett 40-tal elever som förhoppningsvis fullföljer den 2-åriga distansutbildningen. Det första avsnittet...

Incident- och Olycksrapportering

Vi uppmanar alla medlemskommuner att hjälpa till med att rapportera incidenter och olyckor som inträffar vid gatuarbeten. Det gäller framför allt de som uppkommer när ni utför arbeten i egen regi – men även de fall som inträffar vid arbeten som utförs av de...