DEFINITIONER & BEGREPP INOM APV

av | sep 13, 2020

Inom området arbete på väg (APV) förekommer en rad myter och missförstånd om vad bestämmelser i författningar och regelverk innebär och hur de skall tolkas. Gunnar Wikström har sammanställt ett omfattande dokument för SBSV:s räkning som klargör en hel del av paragraf-djungeln.Regler och bestämmelser har förändrats ett antal gånger under årens lopp och det är inte så lätt att hänga med i svängarna …..
Sammanställningen inrikta sig på huvudsak på Trafikverkets krav vid APV – men belyser även krav i kommunal väghållning och hänvisa naturligtvis till nationella förordningar och policy.
Ni hitta den på länken nedan

Ni kan också besöka SBSV:s hemsida – http://www.sbsv.se – och ta del av annan informtion.