DISTANSUTBILDNING INOM APV

av | sep 13, 2020

Vi har sammanställt en lista över företag som erbjuder utbildning på distans inom APV.

En förfrågan har gjorts till de utbildningsföretag som är medlemmar i vår systerorganisation SBSV, samt till ett antal företag som vi upptäckt när vi ”skannat” på nätet. Men vi har nog inte hittat alla företag som utbildar inom APV – och flera tillfrågade har tyvärr inte svarat ! Det finns också företag som för tillfället inte kan erbjuda undervisning på distans – men som funderar på att utveckla den sidan. Så det kan vara en god idé att undersöka marknaden närmast er.
Vi har bett företagen att redovisa vilka distans-kurser man utvecklat inom APV – och som man kan erbjuda till enskilda såväl som till ett antal personer i en grupp. Vi har också bett dem att förklara vilken typ av distansutbildning man använder sig av i de olika kurserna, d.v.s.

  • Lärarledd undervisning i realtid (videokonferens)
  • Självinstruerande webb-program som deltagarna kan gå igenom i egen takt

Som sagt tidigare – ta kontakt med företagen och ”kolla” att uppgifterna verkligen stämmer om tider, priser etc. Det är också viktigt att ta reda på hur proven genomförs, får man ett plast-kort utöver ett utbildningsbevis i pappersformat, hjälper företaget till att registrera kursen i ID06, hur sker återkoppling, vilka krav ställs o.s.v.