Incident- och Olycksrapportering

av | mar 3, 2019

Vi uppmanar alla medlemskommuner att hjälpa till med att rapportera incidenter och olyckor som inträffar vid gatuarbeten. Det gäller framför allt de som uppkommer när ni utför arbeten i egen regi – men även de fall som inträffar vid arbeten som utförs av de entreprenörer ni handlat upp i diverse bygg- och anläggningsprojekt.

Tyvärr så sammanställer inte trafikverket sådan statistik längre – utan nu måste vi tillsammans med entreprenörer och leverantörer hjälpas åt med att inrapportera detta till Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) – där Sonja Forward (sonja.forward@vti.se) leder ett projekt som skall sammanställa och presentera aktuell statistik för oss i framtiden.

Jag tror att ni alla förstår vikten av detta. Har vi inga data över incidenter och olycksfall i samband med gatu-arbeten – så kommer det blir svårt för oss att förebygga och komma med förslag till förbättringar. Ni vet ju också att olyckorna bland oskyddade trafikanter har ökat avsevärt de senaste åren – något vi måste försöka komma till rätta med.

Vi har redan lagt till en ny rubrik bland menyerna på hemsidan – “Rapportering & Uppgifter”. Under den finner ni ett enkelt formulär som ni kan använda och sedan med ett klick skicka över uppgifterna till VTI.