KOMMUNER SOM SAMMARBETAR

Representanter från alla de kommuner som redovisas i denna förteckning kommer kanske inte tillsammans varje år men på nätverksträffarna brukar vi vara uppåt ett 70-tal personer från ett 30-tal kommuner – och antalet växer hela tiden.Dessutom deltar flera kommuner i olika utbildningar och informationsmöten som vi hjälper till att organisera under året.

Kommuner som under åren deltagit på olika sätt

[envira-gallery id="287"]