VÄXJÖ

KARLSTAD

UMEÅ

Snart så har vi valt en ny styrelse och verkställande utskott.Sammankallande är Leif Ericsson (Växjö)

Men under tiden – kan du alltid kontakta någon i vår semi-permanenta ledningsgrupp som består av :