S.A.K Gatuforum

Västergatan 4,  255 52 Växjö

sak@gatuforum.se

Tel. 070 – 392 11 25

VÄXJÖ

Per-Olof Löfberg
Ordförande, Verkställande Utskottet
Ordförande
Växjö kommun
0470-415 74
Fia Wadman
Ta-planer, Verkställande Utskottet
Habo kommun
036-442 82 35
Kai Hermansson
Verkställande Utskottet, Vice Ordförande
Borås Kommun
033-353 350
Maritha Daviddson
Ledningsgrupp YH Utbildning, Verkställande Utskottet
Krister Sikström
Verkställande Utskottet
Mats Rydell
Verkställande Utskottet
Monica Söderlund
Verkställande Utskottet
Gustaf Nilvall
Ta-planer, Verkställande Utskottet
Ale kommun
gustaf.nilvall@ale.se

S.A.K

Västergatan 4

255 52 Växjö

sak@gatuforum.se

Tel. 0733-768591