NÄTVERKSTRÄFFAR / ÅRSMÖTEN

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGEN I TRAFIKTEKNIK

Den första årskullen har nu avslutat sin 2-åriga utbildning i Trafikteknik. De flesta har redan fått jobb. Den 16 juni examinerades 18 elever från första årskullen (2018/20). I början av veckan redovisade dom uppgifter och intryck från den sista praktikperioden. De...

TEST AV KORTA BARRIÄRLÄNGDER I TRÅNGA MILJÖER

Nyligen utfördes de första testerna på korta barriärlängder. Tre olika uppställningar av barriärformationer testades Utanför Sundsvall för olika kollisionsvinklar och hastigheter. Rapporter håller på att sammanställas av projektgruppen där man bedömer ifall...

REVIDERING AV TRAFIKANORDNINGSPLANER

Äntligen börja vi bli klara med arbetet med att revidera och komplettera vår gamla exempelsamling sedan 2011. Inom kort hoppas vi kunna publicera den nya exempelsamlingen på vår hemsida – så att ni kan ladda ner den. Vi funderar även på att trycka upp en upplaga som...

DISTANSUTBILDNING INOM APV

Vi har sammanställt en lista över företag som erbjuder utbildning på distans inom APV. En förfrågan har gjorts till de utbildningsföretag som är medlemmar i vår systerorganisation SBSV, samt till ett antal företag som vi upptäckt när vi ”skannat” på nätet. Men vi har...

ÅRSMÖTE TILL HÖSTEN

Kan vi planera för ett årsmöte till hösten ? Naturligtvis vore det trevligare att mötas fysiskt – även om det skulle innebära att följa ett antal förhållningsregler om avstånd, hygien, etc. Om vi inte kan samlas p.g.a. att myndigheterna åter igen kommer att inskränka...