NÄTVERKSTRÄFFAR / ÅRSMÖTEN

Yrkeshögskoleutbildning i Trafikteknik

Ladda hem dokument 2:a omgångens studenter (2019-2021) För några veckor sedan startade en ny omgång elever sin utbildning i Trafikteknik. Vid introduktionen i Örebro samlades nästan ett 40-tal elever som förhoppningsvis fullföljer den 2-åriga distansutbildningen. Det...

Styrelsemöte i Nässjö den 6 feb 2020

Våra styrelserepresentanter kommer att mötas i Nässjö den 6 februari för att bland annat diskutera och besluta om vilken inriktning vi vill ha på det kommande årsmötet den 22-23 april. D.v.s. vilka teman, föredrag, sakfrågor, presentationer skall ingå utöver själva...

TRAFIKSÄKERHETSKONFERENS

SBSV och SVBRF bjuder in till en heldagskonferens den 11 december 2019 - med fokus på hur vi skapar en säkrare trafikmiljö för trafikanter såväl som för vägarbetare. Registrering och fika från 09:30. Konferensen startar 10:00 och slutar 16:00. Teman under dagen: Nytt...

Nya Föreskrifter från Transportstyrelsen (TSFS 2019:74)

För er information: Med hänvisning till Lars Hammars föredrag vid vårt senaste årsmöte om kommande förändringar av Vägverkets gamla föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (VVFS207:305)  - så har den nu ersatts av den nya föreskriften TSFS 2019:74 som trädde i...