NYHETSARKIVET

Test av barriärer som kan anpassas till förhållanden i tätorter
Test av barriärer som kan anpassas till förhållanden i tätorter

Test av barriärer som kan anpassas till förhållanden i tätorter

Som många av er vet så har vi startat ett projekt för att testa en metodbeskrivning som skall ligga till grund för standardiserade förfarande vid framtida tester av barriärer som är anpassade för kommunala gatunät. Målet är att vi skall kunna ställa minimikrav på...

Nya Föreskrifter från Transportstyrelsen (TSFS 2019:74)
Nya Föreskrifter från Transportstyrelsen (TSFS 2019:74)

Nya Föreskrifter från Transportstyrelsen (TSFS 2019:74)

För er information: Med hänvisning till Lars Hammars föredrag vid vårt senaste årsmöte om kommande förändringar av Vägverkets gamla föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (VVFS207:305)  - så har den nu ersatts av den nya föreskriften TSFS 2019:74 som...