NYHETSARKIVET

Planering inför Årsmötet den 6-7 Februari 2019

Nu har vi börjat planera för vårt kommande årsmöte och konferens 2019, vilket tidigare bestämts att gå av stapeln den 6-7 Februari i Stockholm. Stockholm kommun är vänliga att ställa upp med möteslokal i sitt kommunhus som ligger ett stenkast från Centralstationen. Om...

läs mer

Yrkehögskoleutbildningen i Trafikteknik

FANTASTISKT ! Kan Ni tänka Er att Yrkeshögskolenämnden biföll vår ansökan om att starta en 2-årig distansutbildning i Trafikteknik tillsammans med utbildningsföretaget Consensus. Så nu gäller det att vi samla oss och planera för en start till höstterminen. En...

läs mer

Yrkeshögskoleutbildning i Trafikteknik

De flesta av er vet att vi försöker få till en utbildning av trafiktekniker/ingenjörer med hjälp av en organisation som heter Consesus. Detta upplägg presenterades av Håkan Blaxmo på vårt årsmöte i maj som bad oss att meddela vårt behov och  intresse att få till stånd...

läs mer

Verksamhetsberättelse SAK 2016/17

Nätverksaktiviteter bygger mycket på frivilliga initiativ och insatser och tyvärr har de flesta som velat engagera sig varit ganska hårt upptagna med sina ordinarie arbetsuppgifter inom sina respektive kommuner, vilket även inkludera samordnaren i föreningen. Trots...

läs mer

ELMIA Mässan “På Väg”

På Väg För första gången i vår historia så har vi deltagit i en mässa/utställning. Mässan "På Väg" hade anordnats av vår systerorganisation Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV), och hölls på ELMIA i Jönköping den 7-8 mars. Flera företag som...

läs mer

Årsmöte 2017

ÅRSMÖTE/NÄTVERKSTRÄFF/KONFERENS 3-4 MAJ 2017 Nu har våren äntligen anlänt och vi håller på att planera för vårt kommande årsmöte och konferens som vi bestämde vid förra årsstämman skulle äga rum i början av maj 2017. Det här året vill vi förlägga årsmötet och...

läs mer