NYHETSARKIVET

Revidering av TA-planer

Arbetet med att revidera och komplettera vår samling av TA-planer pågår och vi har förhoppning om att kunna redovisa lite av detta vid vårt årsmöte i maj. Hör av er till fredrik.stengafvel@ mölndal.se som leder arbetet i en arbetsgrupp (031-315 15 37), om ni har några...

läs mer

PRISAD PROJEKTERINGSINGENJÖR I MARKARYDS KOMMUN

Markaryds kommuns projekteringsingenjör, Höskuldur Kröyer fick den 8 april en utmärkelse ifrån IATSS (International Association of Traffic and Safety Science) för ett forskningspaper angående hastighetens roll för trafiksäkerheten. IATSS startades år 1974 och i år var...

läs mer