REVIDERING AV TRAFIKANORDNINGSPLANER

av | sep 13, 2020

Äntligen börja vi bli klara med arbetet med att revidera och komplettera vår gamla exempelsamling sedan 2011.

Inom kort hoppas vi kunna publicera den nya exempelsamlingen på vår hemsida – så att ni kan ladda ner den. Vi funderar även på att trycka upp en upplaga som vi kan dela ut till er på vårt nästa årsmöte. TA-planerna presenteras både som planskiss såväl som i 3D-format och är ett stort CAD-dokument vilket inte alla har möjlighet att ladda ned. Därför skall vi försöka banta ned det till ett mer lättillgängligt format – typ PDF-fil. I sluttampen har granskningsarbetet utförts av en liten grupp – som har bestått av Gustaf Nilvall, Tobbe Engström, Marianne Blom och undertecknad. Ulf Rosander har varit sakkunnig. Vänersborgs kommun tog tidig tills sig uppdraget att hjälpa till med digitaliseringen av planerna. Arbetet har utförts av Christopher Holgersson på Kart & GEO-enheten vid Vänersborgs kommun. Till honom och hans avdelning riktar vi ett stort tack.