Våra styrelserepresentanter kommer att mötas i Nässjö den 6 februari för att bland annat diskutera och besluta om vilken inriktning vi vill ha på det kommande årsmötet den 22-23 april. D.v.s. vilka teman, föredrag, sakfrågor, presentationer skall ingå utöver själva årsmötesförhandlingarna. Om ni har något som ni tycker vore viktigt att vi behandla under dessa dagar – så hör av er till er till oss eller direkt till er regionala representant. Se minnesanteck-ningarna fån verkställande utskottets möte den 12 dec i Jönköping, (dom hittar ni på hemsidan under “Mötesprotokoll”), där har vi listat de ämnen och föredrag som hitintills kommit till vår kännedom.