YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGEN I TRAFIKTEKNIK

av | sep 13, 2020

Den första årskullen har nu avslutat sin 2-åriga utbildning i Trafikteknik. De flesta har redan fått jobb.

Den 16 juni examinerades 18 elever från första årskullen (2018/20).
I början av veckan redovisade dom uppgifter och intryck från den sista praktikperioden. De flesta har haft möjlighet att utföra självständiga och intressanta uppgifter som varit till stor nytta för arbetsgivaren. Det skall framhållas att dessa elever har varit mycket intresserade och engagerade under hela sin utbildning. Detta har som sagts också avspeglats under deras praktikperioder där dom fått beröm för sina prestationer och framåtanda. Så bättre ambassadörer kan man inte ha. Vi önskar dem lycka till med framtida arbetsuppgifter och hoppas att vi träffa dem på våra nätverksträffar i framtiden.
Till hösten (19/8) fortsätter den andra årskullen (2019/21) sin tredje termin som i princip startar med delkursen ”Arbete på Väg”. Samtidigt börjar en ny årskull (2020/22) sin första termin.
Så inom några år så har kanske ytterligare ett femtiotal elever avslutat sin utbildning i Trafikteknik. Denna tillgång borde underlätta framtida rekrytering ute i kommunerna av kvalificerade personer när det gäller Planering och Handläggning av Trafikärenden.